MINERVA SCHOLARSHIP FUND

beurzen voor leidse studenten

Het Minerva Scholarship Fund (MSF) is een uniek studiefonds dat in 2009 vanuit Minerva is opgericht. Het MSF verschaft beurzen aan Leidse studenten voor studie- en onderzoeksprojecten binnen verschillende wetenschappelijke disciplines. Geselecteerd wordt op prestigieuze universiteiten en onderzoeksinstituten in het buitenland. Alle aanvragen worden beoordeeld door de Raad van Toewijzing, die is samengesteld uit vooraanstaande Leidse hoogleraren. Zodoende helpt het MSF Leidse studenten financieel op weg om aan bijzondere wetenschappelijke onderzoeksprojecten deel te nemen.

Het Minerva Scholarship Fund slaat een brug tussen ambitieuze Leidse studenten die aan het begin van hun loopbaan staan en reünisten die daarvan al de vruchten plukken. Zo kunnen Leidse reünisten iets betekenen voor wetenschappelijk onderzoek; de vormgevers van de huidige maatschappij dragen op deze manier een steentje bij aan de ontwikkeling van de vormgevers van de toekomst. De Raad van Toewijzing staat borg voor goede besteding van elk gedoneerd bedrag.

Is uw interesse gewekt? Lees dan hier verder!
Bij voorbaat veel dank!