PRIVACY POLICY

Privacyverklaring Stichting Lustrum Minerva
Dit is de privacyverklaring van Stichting Lustrum Minerva (“de Stichting”), gevestigd aan de Breestraat, 2311 CS te Leiden. Het Kamer van Koophandel nummer is 27322369.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Wij van de Stichting houden persoonsgegevens van u. Deze gegevens komen in de eerste plaats voort uit uw bestelling op onze Lustrumwebshop. Deze gegevens heeft u ingevuld voor het leveren, bestellen en betalen van uw Lustrum producten.

De Stichting houdt en verwerkt de volgende persoonsgegevens:
– Uw voorletters, roepnaam en achternaam;
– Uw IP-adres;
– Uw adresgegevens, emailadres en telefoonnummer;
– Uw betalingsgegevens.

Waarom de stichting deze gegevens nodig heeft
Wij houden en verwerken uw persoonsgegevens om bij voorkeur schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met u op te kunnen nemen omtrent de levering van onze producten. Daarnaast hebben wij deze gegevens nodig voor het leveren van de door u bestelde producten. Tenslotte worden uw betalingsgegevens bewaard, zodat gecontroleerd kan worden of de rekening reeds betaald is.

Hoe lang de stichting gegevens bewaart
De Stichting bewaart uw contactgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij handhaven wel uw naam en andere hier bovenvermelde gegevens in ons systeem voor historische doeleinden, tenzij u hiertegen uitdrukkelijk bezwaar maakt.

Toegang
Een aantal partijen is ons behulpzaam in de verwerking van de persoonsgegevens. Zo hebben een beperkt aantal leden en enige personeelsleden van de Vereniging die ons helpen met het verzenden van de bestelde producten, het verzenden van facturen en ,toegang tot de gegevens, echter uitsluitend op een ‘need-to-know’ basis en uitsluitend nadat respectievelijk een Vrijwilligersovereenkomst en Verwerkersovereenkomst is getekend. Wij maken gebruik van een externe partij die ons helpt in het onderhoud en optimaliseren van de website en de database.

Delen met anderen
De Stichting verstrekt uw persoonsgegevens louter aan derden indien het bestuur van de Stichting van mening is dat daarmee een bijdrage wordt geleverd aan de verwezenlijking van het doel van de Stichting. Het bestuur gaat met derden-verzoeken zeer zorgvuldig om. Uw gegevens worden nimmer gedeeld met derden die uit een commercieel oogpunt handelen. Ook zal het bestuur er op toezien dat na gebruik de gegevens zijn vernietigd.

Websitebezoek (cookies)
Op de reünistenwebsite worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De Stichting gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten overdragen of te corrigeren of te verwijderen. Dit kan via de functionaliteiten binnen de website of u kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar intern@lustrumminerva.nl. De Stichting zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beperking van en/of bezwaar tegen gegevensverwerkingen
U heeft ook het recht tot beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens of om bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. Een verzoek hiertoe kunt u ook sturen aan intern@lustrumminerva.nl.